Franz Dostal
 
* 3. 8. 1843 v Heřmanicích - + 26. 8. 1914 ve St. Bohumíně

 
učitel, ředitel školy, předseda kostelního konkurenčního výboru,
čestný člen a dlouholetý pokladník místního požárního a záchranného sboru

 
 
    Syn domkáře Josepha Nicolause Dostala, syna Johanna Dostala z Heřmanic, a Marianny roz. Waschiczek, dcery Josefa Waschiczka z Vratimova, kteří bydleli ve vlastním domku čp. 1. v Heřmanicích (dnešní Ostrava - Heřmanice).
     Nebyl ale jedináčkem - měl osm sourozenců: Antona Johanna D. (* 14. 6. 1830 v Heřmanicích, čp. 1), Jacoba D. (* 27. 7. 1832 v Heřmanicích, čp. 1), Johannu D. (* 22. 4. 1834 v Heřmanicích, čp. 1), Dominica D. (* 4. 8. 1836 v Heřmanicích, čp. 1), Stanislava An-tona D. (* 6. 3. 1839 v Heřmanicích, čp. 1), Mariannu D. (* 19. 1. 1842 v Heřmanicích, čp. 1), Rudolfa D. (* 10. 12. 1845 v Heřmanicích, čp. 1) a Carla D. (* 21. 11. 1849 v Heřmanicích, čp. 1).
 
     Jedno z jeho prvních učitelských míst, na které od Generálního vikariátu v Těšíně získal umístěnku (školství v rakousko - uherské monarchie spadalo až do roku 1869 pod církevní dozor), bylo na tzv. nádražní škole v Šunychlu - Bohumíně - nádraží (dnešním Novém Bo-humíně), kde působil v letech 1867 - 1872. 
     Odtud, když obdržel místo vrchního učitele na nově postavené bohumínské obecné škole, se k 1. říjnu 1872 již natrvalo přestěhoval do dnešního Starého Bohumína.

     Za své velice dobré výsledky, jenž dosáhl ve výchově několika generací bohumínské školní mládeže, byl dne 9. února 1899 vyznamenán zlatým křížem Fraze Josepha I..
 
     "Dnia 9. lutago 1899 odbyła się w Boguminie uroczystość dekorowania ... dyrektora szkoły tutejszej Franze Dostala.
     Aktu wręczenia odznaku łaskimonarzej dokonał p. starosta frysztacki Johann Werlik we szkole w obecności licznych gości i dziatwy szkolnej, poczem nastąpiła suma celebrowana przez tutejszego ks. proboszcza Thomase Dudka.
      Uczta odbyła się o godzinie pierwszej po południu, w której wzięło udział przeszło 80 osób."
 
[Z Cieszyna i okolicy] In: Gwiazdka Cieszyńska
roč 52/1899, č. 6, s. 58
 
     Svazek manželský uzavřel dne 8. října 1878 ve starobohumínském farním kostele s Adoplhinou roz. Stachowetz (* 10. 10. 1856 v … - + 9. února 1930 ve Starém Bohumíně), dcerou c.k. úředníka Johanna Stachowtze a Rosalie roz. Reidel, s níž měl tři děti: Wilibalda Johanna Quirina D. (* 4. 6. 1879 ve St. Bohumíně, čp. 90), Quida D. (* 15. 5. 1882 ve St. Bohumíně, čp. 90) a Edwina Vergilia D. (* 17. 2. 1885 ve St. Bohumíně, čp. 41).
     Do domu čp. 40 - 41 na bohumínském náměstí, kde bydleli manželčiny rodiče, se přestě-hoval někdy mezi léty 1883 a 1884 - do té doby se svou rodinou využíval služební byt přímo v budově školy čp. 90.   
 
     Ve svých volných chvílích, mimo komunální politiky, se zejména aktivně věnoval získávání duchovních a hmotných artefaktů majících nějaký vztah k regionální historii.
     Jeho prvním větším činem v této oblasti bylo založení u příležitosti oslav šedesátého výročí vlády císaře Franze Josepha I. (tj. dne 28. února 1908) fondu na vytvoření městské knihovny a muzea, na nějž ihned věnoval základní vklad v hodnotě 500 K - bohumínskou městskou knihovnu (muzeum až po smrti F. Dostala) s prvními 210 knihami se tak podařilo otevřít již 2. prosince 1908.
     Jeho životním ne však prvním dílem (tím byla brožura "Die Kaiser Franz Joseph Juliäums Brücke über die Oder bei Oderberg" vydaná roku 1899 v Bohumíně - u příležitosti ukončení stavby hraničního mostu císaře Franze Josepha), ve kterém pro následující generace bohumín-ských občanů zaznamenal velké množství dobových informací, se ale stala německy psaná kniha o dějinách města - "Geschichte der Herrschaft und der Stadt Oderberg samt Umgeb-ung" - vytištěná Wilhelmem Mayerem roku 1913 v Bohumíně. 
 
     Franz Dostal zemřel doma obklopen svými nejbližšími ve středu dne 26. srpna 1914. 
     Po pohřebních obřadech, které vykonal dne 28. srpna 1914 starobohumínský farář a fryštátský děkan P. Thomas Dudek ve starobohumínském farním kostele, byly jeho tělesné pozůstatky pietně uloženy do rodinné hrobky na městském hřbitově ve Starém Bohumíně.